• Zasuk leta je bil, kakor 2020, zaznamovan s pandemijo.
  • Situacija je v večini zahodnih državah, med njimi mnogo evropskih, kritična. Dosega se rekordno število okuženih in smrti – večina Evrope je v taki ali drugačni obliki zaprtja.
  • Podaljšuje se obdobja ukrepov. Luč na koncu tunela predstavlja cepljenje, vendar se lahko vse skupaj zavleče zaradi logistične zahtevnosti cepitev, množične skepse in drugih zablod.
  • V mnogo državah, vštevši lokalen bananastan, se kaže vsesplošna nesposobnost političnega vodstva, ki je otežila krizno stanje.

V Nemčiji je kanclerka Merkel dlje svarila pred težkimi časi; praznično zaprtje je bilo podaljšano do konca januarja. Francija je v najbolj prizadetih predelih uvedla policijsko uro. ZDA in VB se soočata s porastom smrti; Britanija je, zaradi kužnejšega seva, pričela z zaostrovanjem lockdownov. Iz držav se množijo poročila o izmučenem osebju (123); londonski župan svari, da je virus izpod nadzora in lokalni NHS (bolnice) tik pred kolapsom. Več mask se obeta tudi na Švedskem, kjer se prav tako soočajo z rekordno smrtnostjo. Lokalna situacija je prav tako nezavidljiva, saj se obeta še vsaj nekaj mesecev obstoječih ukrepov.

  • Panika zaradi “novega” seva je mestoma pretirana. Znanost (123) poziva k ohranjanju mirne krvi. Manjše mutacije so pričakovane; dosedanji podatki ne potrjujejo večje smrtnosti ali morebitnih težav s cepivom; kaže se večja kužnost, kar je pričakovana evolucija, saj slednja (originalno živalski) virus optimizira za “preživetje” med gostitelji/ljudmi. Sočasno je nujno izpostaviti, da mutacije v smeri večje smrtnosti, evolucijsko niso nujno “smotrne”. Obenem napadajo cepiva virus prek različnih proteinov/lokacij – morebitne manjše mutacije torej ne vplivajo nujno na učinkovitost cepiva.

PRISTOPI UČINKOVITE SPLOŠČITVE – ODKRIVANJE TOPLE VODE PO ENEM LETU

Glede samih ukrepov in soočenja s pandemije je bilo povedanega že veliko (1, 2). Zaprtja so le polovica napora – Ahilova peta virusa je sledenje okužbi (contact tracing) in uspešna preventivna izolacija, saj ima COVID visoko kužnost že ob nastopu simptomov. Ob pregledu držav, se jasno vidi razliko v uspešnosti glede na uspeh sledenja in izolacija. Večina Vzhodne Azije se je glede slednjega odrezala bolje. V Evropi se medtem z lockdowni drži količino okužb sploščeno, vendar ostaja R (reproduction number) previsok – gmota okužb se ne niža.

Točka za debato so “vzroki” za slabo stanje. Po eni strani je k slabi zajezitvi prispevalo mnoštvo pseudo-ekspertov in lahkovernežev na medmrežju. Sočasno se ne more ignorirati dejstva, da je bilo državno vodstvo ne le pomanjkljivo, temveč velikokrat slab zgled (neupoštevanje nošnje mask, ipd), kar ni pripomoglo k dvomu in ignoranci med državljani. V vsakem primeru nismo v podalpskem bananstanu edini, saj se lahko primerljive težave najde po celotni Evropi, medtem so ZDA zgled še hujše vodstvene nesposobnosti.

NEPOTREBNO PODALJŠEVANJE AGONIJE

Znižanje količine okužb se lahko pričakuje šele v naslednjih mesecih. Svoj del bo prispevala postopna precepljenost populacije; pripomoglo bo toplejše vreme… Caveat zgodbe je dejstvo, da bosta počasno cepljenje in visok R podaljševala pandemsko agonijo. Izpostavi se lahko tri ključne točke:

  • Čredna imunost je nedosegljiva prek naravnega prekuževanja, saj se pri milejših oblikah in asimptomatikih ne tvori veliko protiteles. Prav tako protitelesa ne ostanejo vnedogled, temveč se njihova raven sčasoma niža. Cepiva medtem pri več kot 90% posameznikov izzovejo tvorbo protiteles. Dosedanje študije kažejo, da ostaja raven protiteles zadovoljiva vsaj šest mesecev; upa se na obdobje enega do dveh let. Posledično je cepljenje edina pot k efektivni čredni imunosti, ne glede na antivax histerijo v družbi.
  • Skepsa “ekspertov” iz socialnih omrežij predstavlja samosvojo težavo. Kadar znanost govori o čredni imunosti se, glede na virus, omenja 90% delež populacije. Načrt držav je le cepljenje cca 70% – 80% populacije – ne cepi se otrok, nosečnic, določenih rizičnih skupin, ipd – kar se smatra za minimalen delež za učinkovito čredno imunosti. Glede na obseg antivax sentimenta med ljudmi in rezultatov anket, se namerava cepiti manj kot polovica posameznikov. S tem se lahko pandemsko stanje po nepotrebnem zavleče za več mesecev (1, 2).
  • Zgodba zase je količina cepiva. V Evropi se je pričakovalo pomanjkanje doz. V Nemčiji se je pod kritiko znašla zvezna vlada. EU je v zadnjih dneh kupila 300 milijonov dodatnih doz. Vaccine nationalism, torej konkuriranje držav pri nakupih cepiva, bo podaljševalo pandemijo na globalni ravni. Pohvale vredna je COVAX iniciativa, prek katere se poskuša zagotoviti cepivo tudi za manj razvite države. Pandemija je navsezadnje globalen civilizacijski izziv, katerega se bo hitreje premagalo s sodelovanjem.

Luč na koncu COVID tunela se približuje. Odprto ostaja vprašanje hitrega cepljenja, oziroma dosega zadovoljive čredne imunosti, s katero se bo končno vrnila normalnost in sprostitev nekaterih ukrepov.

 

PS Glede na poplavo informacij je težko imeti pregled nad situacijo. Glede na metastaziranje antivax zablod, se naj spremlja le dejansko (peer-review) znanost in ne “šarlatanov” iz FB posnetkov: