mackinder heartland

Pregled ekonomskih reševalnih programov držav počasi kaže obseg izziva. Zaradi logističnih problemov in vsesvetovnega ustavljanja javnega življenja se pričakuje ekonomski krč. Pandemija je šele v pričetkih širjenja v Indiji, Afriki in Južni Ameriki, niti ni jasna situacija v EU in ZDA.

  • ZDA je sprejela 2-bilijonski krizni program. Vir: guardian
  • EU sprejema 37 milijard evrov vredno pobudo, vendar se kmalu pričakuje več. Vir: eu
  • G20 obljublja 5 bilijonov dolarjev. Vir: jazeera
  • Več držav je zaprosilo za pomoč IMF v luči ekonomske recesije. Vir: guardian
  • Poleg injekcije likvidnosti in sredstev za zagon spoprijema s krizo, je del ukrepov namenjen zdravstvu in socialnim politikam. Obenem vsaka država sprejema svojo obliko kriznih zakonov – odložitev/nižanje plačevanja dajatev, direktna pomoč za socialno ogrožene (pseudo UTD), nadomestila plač, krizna posojila, ipd.

Naslednji tedni bodo pokazali obseg pandemije in ekonomskih posledic. Kljub trenutni negotovosti, se bodo pričeli poznati prvi ekonomski in družbeni ukrepi, ter pohitrila mobilizacija kolektivnega odziva.