Opevani zeleni načrti Evropske unije so ob natančnejšem pregledu izjemno siromašni.
Na eni strani je problem sam znesek – načrtovanih je 1.000 milijard investicij tekom desetih let. Za primerjavo, se je za reševanje bančne krize porabilo več kot 4.000 milijard evrov.

Sočasno se opozarja, da je večina obljubljenega zneska le prerazporeditev iz obstoječih programov. Prav tako se komisija zanaša na povečanje zelenih investicij privatnega sektorja. V ta namen se sprejemajo mehanizmi, prek katerih bo riziko neuspešnih investicij prevzela Evropska unija, medtem ko bodo profitne investicije ostale v zasebnih rokah.

Zadnji žebelj v krsti obljub so lastne ocene komisije, po katerih bi evropska unija za dosego izbranih ekoloških ciljev leta 2030, potrebovala vsaj 260 milijard evrov letno.

Vir: theguardian