Lansko leto je bilo priča množičnih protestov in spremembam politične krajine v demokratičnih državah, kar veliko analitikov smatra za krizo liberalne demokracije. Sočasno raste moč diktatur in avtokracij, ki naj bi predstavljale “stabilnejšo” alternativo v kriznih časih. Vendar se tudi diktatorji soočajo s spremenjenimi pogoji v svojih državah in vedno večjimi izzivi za ohranitev svojih režimov.

Vir: foreignaffairs

Po drugi strani omogoča razvoj tehnologije avtokratom vedno večjo kontrolo nad prebivalstvom. Z nastopom naprednih samoučečih algoritmov, kvantnih računalnikov in neskončnih podatkovnih baz, se posledično odpirajo nova polja družbene kontrole.

Vir: foreignaffairs