Vojske večine zalivskih monarhij temeljijo na plačancih. Državljani sicer zasedajo oficirska in poveljniška mesta, medtem ko so navadni vojaki izključno tujci. En razlog je seveda, da kariera navadnega vojaka za državljana monarhij ni lukrativna, drugi je dejstvo, da imajo monarhije premajhno populacijo glede na številčne potrebe vojaških sil. Posredna korist plačancev pa je odsotnost vezi med vojaki in prebivalstvom, s čimer se vojska lažje uporablja za zatiranje protestov ali lokalnega prebivalstva.

Vir: carnegie.org