Čeprav ima Evropska unija enega najbolj ostrih pravilnikov glede izvoza orožja, se le-ta ne upošteva. V kolikor želi Evropska unija poglobiti sodelovanje med članicami, ter dejansko ustvariti obrambno unijo, takoimenovano evropsko vojsko, je nujno upoštevati pravila za izvoz, s čimer se bo izognilo notranjim trenjem med članicami.

Vir: project-syndicate.org